Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Miroslav Levý,
se sídlem Na vyhlídce 2320/29, 785 01 Šternberk,
IČO 66908434,
DIČ CZ6104141967

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:Datum objednání (*)/datum obdržení (*):Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:Adresa spotřebitele/spotřebitelů:Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):Datum:(*) Nehodící se škrtněte.